Ana Sayfa

Gemlik Zeytini Coğrafi İşaret Gemlik Zeytini Videosu Gemlik Zeytin Firmaları

GEMLİK ZEYTİNİ

Zeytin ve Zeytin Çeşitleri
Zeytinin Faydaları
Zeytinin Tarihçesi
Zeytin Ağacı
Zeytin Yaprağı
Zeytin Hasadı
Zeytin İstatistikleri
Zeytincilik Sorunları
Zeytin Hastalık-Zararlıları
Zeytin Efsaneleri
Zeytinyağı
Zeytinyağının Faydaları
İletişim
Akhisar Zeytini
Zeytinlerde Halkalı Leke Hastalığı Belirtisi İlk belirtiler ilkbaharda yaprak üst yüzeyinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak nokta şeklindeki lekelerdir. Bu noktaların olduğu yerde renk açılır, etrafında açık renkli bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir halka çevirir. Bu görünüm nedeni ile hastalığa halkalı leke denmektedir. Hastalıklı yapraklar dökülür. Bu da verim azalmasına ve erken meyve dökümüne yol açar.
Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler:
* Taban arazide, ağır su tutan topraklarda zeytinlik tesis edilmemeli drenaj kanalları açılmalıdır.
* Gübreleme ve sulama tekniğine uygun olarak yapılmalı, aşırı azotlu gübre kullanılmamalıdır
* Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar budanarak temizlenmelidir.
* Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir.
Kimyasal Mücadele:
Marmara Bölgesi’nde;
1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden önce,
2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce
Ege Bölgesi’nde;
1. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz Bölgesi’nde;
1. İlaçlama: Hasattan sonra,
2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu

Doz

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)

1001 Suya

Bakır sülfat %25

Suda çözünen kristal

%1.5’lik Bordo Bulamacı 1. ilaçlama (1500g göztaşı+ 750 g Sönmemiş kireç) %1’lik Bordo Bulamacı 2. ilaçlama (1000g Göztaşı +500g sönmemiş kireç)

14
Bakır hidroksit 361.1g/l FL 250 ml 14
Bakır hidroksit %35 DF 175 g 14
Bakır hidroksit %50 WP 300 g 14
Bakır kalsiyum sülfat %20 WP 1500 g (1.ilaçlama) 
1000 g (2. ilaçlama)
Bakır kalsiyum oksiklorid %16 WP 800 g 14
Bakır oksiklorid %50 WP 400 g 21
Bitertanol %25 (*) WP 100 g 14
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları %51.4 EC 350 ml 7
* AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı
Kaynakça: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Koruma Genel Müdürlüğü

 

© 2010