Ana Sayfa

Gemlik Zeytini Coğrafi İşaret Gemlik Zeytini Videosu Gemlik Zeytin Firmaları

GEMLİK ZEYTİNİ

Zeytin ve Zeytin Çeşitleri
Zeytinin Faydaları
Zeytinin Tarihçesi
Zeytin Ağacı
Zeytin Yaprağı
Zeytin Hasadı
Zeytin İstatistikleri
Zeytincilik Sorunları
Zeytin Hastalık-Zararlıları
Zeytin Efsaneleri
Zeytinyağı
Zeytinyağının Faydaları
İletişim
Hastalık Belirtisi:
• Bakteri, krem-yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunur. Zeytinde dal kanserinde ur ve siğiller bir taraftan da fazla ışık ve ısının tesiri ile koyu kahverengi, çatlamış ve tepesi çökük bir görünüm alır. Bu şekildeki ur ve siğillerde hastalığı yapan bakteri ölür ve hastalık yapamaz
• Zeytin Dal Kanseri yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu açılan yara yerlerinde oluşan siğiller küçük, yuvarlak ve süngerimsidir. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan yaranın şekline göre, urların büyüklükleri de değişmektedir. 
Don çatlaklarında meydana gelen urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak görülür
• Genç sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda siğiller meydana gelir ve dallar çıplak bir görünüm alır
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
* Zeytin dikimine elverişli olmayan, özellikle sık sık don olaylarının meydana geldiği yerlerde zeytin dikiminden vazgeçilmelidir.

* Fazla su tutan, tabanı killi topraklara zeytin dikiminden kaçınılmalı, eğer dikim yapılmışsa drenaj kanalları açılmalıdır.
* Bahçe tesisinde sağlıklı fidanlar ve aşı kalemleri kullanılmalıdır
* Kanserli ağaçların budama işlemleri nemli ve yağışlı günlerde yapılmamalı,aletler sık sık %3’lük lizol eriyiği veya %10’luk sodyum hipoklorite batırılmalıdır
Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemeli, bunun yerine kompoze gübre verilmelidir.
Zeytin ağaçlarında sırıkla hasat yapmaktan vazgeçilmeli veya dalları zedelemeyecek şekilde önlemler alınmalıdır.
Budama artıkları hemen yakılmalıdır.
Budama yerlerine önce %5’lik göztaşı eriyiği, kuruduktan sonra da aşı macunu sürülmelidir.
Kimyasal Mücadele:
Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Zeytin Dal Kanseri bulaşık zeytinlikler iki yıl budama yapmaksızın yılda 4 defa ilaçlanır. İlkbahar ilaçlamasında %1’lik, diğer ilaçlamalarda %2’lik Bordo bulamacı kullanılır. İki yılın sonunda temmuz-ağustos aylarında budama yapılır. Karadeniz Bölgesinde ise 2. ilaçlama (şubatta) yapılmaz, ancak dolu ve don zararı olursa şubat ilaçlaması yapılır. Diğer üç devredeki ilaçlamalar aynı dönemlerde uygulanır
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozlar
Etkili madde adı ve oranı Formülasyonu

Doz

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

100 l suya

Bakır sülfat % 25 Suda çözünen kristal

%2’lik Bordo Bulamacı 1.2. ve 4. ilaçlamada (2000g. Göztaşı+1000 g sönmemiş kireç) %1’lik Bordo Bulamacı 3.ilaçlama (1000 g Göztaşı+500g. Sönmemiş kireç)

21

Kaynakça: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Koruma Genel Müdürlüğü

© 2010