Ana Sayfa

Gemlik Zeytini Coğrafi İşaret Gemlik Zeytini Videosu Gemlik Zeytin Firmaları

GEMLİK ZEYTİNİ

Zeytin ve Zeytin Çeşitleri
Zeytinin Faydaları
Zeytinin Tarihçesi
Zeytin Ağacı
Zeytin Yaprağı
Zeytin Hasadı
Zeytin İstatistikleri
Zeytincilik Sorunları
Zeytin Hastalık-Zararlıları
Zeytin Efsaneleri
Zeytinyağı
Zeytinyağının Faydaları
İletişim
Akhisar Zeytini
Ayvalık Zeytinyağı
Zeytin hasadı zeytin ve zeytinyağı üretiminin en hassas noktasını oluşturmaktadır. Zeytinin yıpranmadan toplanması ve fabrikalara taşınması zeytin ve zeytinyağın kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Zeytin üretiminde en fazla işgücü gereksinimi duyulan işlemlerin başında hasat gelmektedir. Ülkemiz genelinde hasat hala büyük ölçüde insan gücüne dayalı olarak yapılmakta, hasat döneminin kış ayına denk gelmesi nedeniyle hem zahmetli olmakta hem de işçi bulma güçlüğü nedeniylede maliyetler artmaktadır.
En doğru ve ekonomik çözüm mekanizasyona geçmektedir. Mekanizasyona geçiş ile birlikte aylara yayılan hasat dönemi birkaç güne ineceğinden hem maliyetler düşecek hemde hava koşulların olumsuz etkilerini ortadan kaldıracaktır.
Ülkemizde değişik firmalar tarafından gerek büyük çaplı gerekse daha hafif, pratik ve sırtta taşınabilme özelliği olan makinelerde üretilmektedir. Bu makineler sayesinde hasat sırıkla ağacın dallarına vurmadan zarar vermeyerek bir sonraki yılın veriminde önemli katkılar sağlamaktadır. Üreticilerimizin maliyetleri azaltıp kaliteyi arttırmak için marka farkı gözetmeksizin makineleşme yoluna gitmeleri şarttır. Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zeytinin el ile hasadında ortalama 21,91 kg/adam.h’lik kapasite değeri, makine ile hasadında ise ortalama 147,91 kg/h’ lik kapasite değeri bulunmuştur.
Ayrıca ,Makine ile hasatta birim ürün başına maliyet 0,023 $/kg olarak belirlenirken,bunun el ile hasadında 0,15 $/kg gibi yüksek bir değere çıktığı belirlenmiştir.
Rakamsal verilerde de görüldüğü gibi makine ile hasat maliyet ve kapasite açısından, elle hasat yöntemine göre yaklaşık 6,5 kat daha üstün değerler ortaya koymaktadır. Bu nedenle son yıllarda önemle üzerinde durulan ağaç başına verimin arttırılarak maliyetlerin düşürülmesi, ancak makineli hasat uygulamalarıyla mümkün olacaktır. Ülkemizde ağaç başına verim rakip ülkelere göre oldukça düşüktür.
Ülkemizde ağaç başına verimimiz 9-10 kilo iken, İspanya’da 25 kilo, İtalya’da 30 kilo civarındadır. Arada oluşan bu 1/3 farkı kapatmak ancak bilinçli bakım, budama ve hasat ile kapatılabilecektir. (–ki ağaca en fazla zararı sırıkla çırparak vermekteyiz)
Kaynaklar
Ali EMRE (Makine Müh.,Kadıoğlu Makine)
Engin EMRE (Ziraat Müh.,Kadıoğlu Makine)
Uludağ Üniversitesi Zeytin Toplama Makinesi Deney Raporları
Önemli Not: Bu Yazı Sayın Ali EMRE ve Engin EMRE tarafından gemlikzeytini.net sitesi için hazırlanmıştır.


 

© 2010